Senang Capital 8Onze werkwijze is om goed te luisteren en actief door te vragen. Gezamenlijk behoeftes in kaart te brengen rondom uw vermogen en toekomstige wensen. Er wordt zodoende gewerkt aan lange termijn relaties die gezamenlijk worden opgebouwd. Deze lange termijn relaties zijn naar onze mening een randvoorwaarde voor het nemen van succesvolle beleggings- en investeringsbeslissingen. 

Dat kan zijn ten aanzien van het behoud van uw vermogen, maar zeker ook bij het toekomstig laten renderen daarvan. Kortom het beheer van uw vermogen in meest brede zin. Ook kan Senang Capital bij het starten van vermogensvorming u bij de benodigde stappen begeleiden. 

Bij de advisering en begeleiding is uiteraard sprake van product-onafhankelijkheid en is de enige graadmeter uw klanttevredenheid over de dienstverlening. Uitsluitend uw belang staat voorop!

Senang Capital
Stadsring 63
3811 HN Amersfoort
etienne@senangcapital.nl
Tel: 06- 50 90 60 25

Senang Capital
is een onderdeel van

Ami logo site 100