Senang Capital 5

20210202 Rendement AMI MT 2020

In de historische tabel op deze pagina vindt u het behaalde rendement waarvan alle bijkomende kosten al zijn afgetrokken. Transparantie is bij Senang Capital een vanzelfsprekendheid. Uiteraard ook over kosten en opbrengsten. Tijdens een persoonlijk gesprek zullen deze zaken worden toegelicht en volledig transparant worden gemaakt.

 20200202 ami vergelijking met andere verm beh

Senang Capital
Stadsring 63
3811 HN Amersfoort
etienne@senangcapital.nl
Tel: 06- 50 90 60 25

Senang Capital
is een onderdeel van

Ami logo site 100